" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

விடிய- விடிய மழை: நள்ளிரவில் மரம் விழுந்து 2 வீடுகள் இடிந்தன

Views - 43     Likes - 0     Liked