" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

வள்ளவிளை, நீரோடி பகுதிகளில் 2-வது நாளாக கடல் சீற்றம் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை

Views - 46     Likes - 0     Liked