" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

கிழக்கு கடலில் மீன்பிடி தடை காலம் 14-ந் தேதியுடன் நிறைவு

Views - 53     Likes - 0     Liked