" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

கர்கோவில் அருகே தந்தை ஓட்டிய கார் குழந்தையின் உயிரை பறித்தது

Views - 36     Likes - 0     Liked