" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

மேலகிருஷ்ணன்புதூரில் அம்மன் கோவிலில் உண்டியல் பணம் கொள்ளை

Views - 59     Likes - 0     Liked