" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கடல் சீற்றத்தால் சேதமடையாத வலுவான அலை தடுப்பு சுவர் அமைக்க வேண்டும்

Views - 53     Likes - 0     Liked