" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

கன்னியாகுமரியில் கடல் சீற்றம் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு படகு போக்குவரத்து ரத்து

Views - 47     Likes - 0     Liked