" எதையும் சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே தவிர கோபம் இல்லை ..."

4–வது நாளாக லாரிகள் வேலைநிறுத்தம்: ரூ.36¾ கோடி மதிப்புள்ள பொருட்கள் தேக்கம்

Views - 57     Likes - 0     Liked