" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

போலீஸ் அலுவலகத்துக்கு ஒதுக்க திட்டமிட்டிருந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டியிருந்த வீட்டுக்கு ‘சீல்’

Views - 70     Likes - 0     Liked