" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

குமரி மாவட்டத்தில் தொடர் மழை: திற்பரப்பு அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு

Views - 51     Likes - 0     Liked