" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

பெங்களூருவுக்கு இணைப்பு ரெயிலாக இயக்கப்பட்ட கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் தனி ரெயிலாக ஓட தொடங்கியது

Views - 55     Likes - 0     Liked