" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

மீன்பிடி தடை காலம் முடிந்தது குளச்சலில் விசைப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு புறப்பட்டனர்

Views - 52     Likes - 0     Liked