" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

நாகர்கோவிலில் வாடகை பாக்கி வைத்திருந்த 2 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு

Views - 47     Likes - 0     Liked