" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

தியாகிகள் நினைவு சின்னத்தை மாற்று இடத்தில் நிறுவ கோரிக்கை

Views - 52     Likes - 0     Liked