" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ரப்பர் தோட்டத்தில் சுற்றி திரிந்த யானைக்கூட்டத்தால் பரபரப்பு

Views - 59     Likes - 0     Liked