" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளை சீனா அச்சிடப்போவதாக வெளியான தகவல் முற்றிலும் ஆதாரமற்றது: மத்திய அரசாங்கம் கூறுகிறது

Views - 50     Likes - 0     Liked