" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

பெருஞ்சாணி அணையில் திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவு குறைப்பு முக்கடல் அணை நிரம்பி மறுகால் பாய்கிறது

Views - 54     Likes - 0     Liked