" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

வீடுகளில் புகுந்த வெள்ளம் வடியவில்லை: 5–வது நாளாக வைக்கல்லூர், மரப்பாலம் பகுதி மக்கள் பரிதவிப்பு

Views - 43     Likes - 0     Liked