" “Accept yourself, love yourself, and keep moving forward."

கேரளாவில் இருந்து கோழிக்கழிவுகளை ஏற்றி வந்த 2 டெம்போக்களின் கண்ணாடி உடைப்புq

Views - 104     Likes - 0     Liked