" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஆற்றுவெள்ளத்தில் சேதமான சாலை; போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியது 4 கிராம மக்கள் கடும் அவதி

Views - 47     Likes - 0     Liked