" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

கலப்பு தொடர் ஓட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு 2–வது இடம்: 800 மீட்டர் ஓட்டத்தில் மன்ஜித் சிங் தங்கம் வென்று அசத்தல்

Views - 40     Likes - 0     Liked