" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

மாணவர்கள் பள்ளி பருவத்திலேயே அடிப்படை சட்டங்களை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் நீதிபதி பேச்சு

Views - 68     Likes - 0     Liked