" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கொள்ளிடம் அணை உடைந்த பகுதியில் தடுப்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட பாறாங்கற்களுக்கு இடையே சீறிப்பாயும் தண்ணீர்

Views - 50     Likes - 0     Liked