" “Accept yourself, love yourself, and keep moving forward."

முழு அடைப்புக்கு ஆதரவு: சின்னமுட்டம், குளச்சல் விசைப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை

Views - 119     Likes - 0     Liked