" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

முழு அடைப்புக்கு ஆதரவு: சின்னமுட்டம், குளச்சல் விசைப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை

Views - 65     Likes - 0     Liked