" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

பொய்கை அணையில் விரிசல் தளவாய்சுந்தரம் பார்வையிட்டார்

Views - 57     Likes - 0     Liked