" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

அனுமதியின்றி செயல்பட்ட கடைகளில் 100 கிலோ இறைச்சியை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள்

Views - 50     Likes - 0     Liked