" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குறைகளை சொல்வதற்கு மட்டும் கிராமசபையை பயன்படுத்தக்கூடாது கலெக்டர் பேச்சு

Views - 60     Likes - 0     Liked