" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

குமரி மாவட்டத்தில் வேகமாக பரவுகிறது: பன்றிக்காய்ச்சலுக்கு வக்கீல் பலி

Views - 64     Likes - 0     Liked