" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

ஓமியோபதி மருத்துவத்துக்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளிக்கிறது பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேச்சு

Views - 63     Likes - 0     Liked