" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

அடையாறு ஆற்றில் பாலம் கட்டும் பணிக்காக அமைத்த தற்காலிக சாலை மழைநீரில் அடித்து செல்லப்பட்டது போக்குவரத்து துண்டிப்பு

Views - 65     Likes - 0     Liked