" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

தோவாளை அருகே மின்சாரம் தாக்கி விவசாயி பலி மரக்கிளைகளை வெட்டிய போது பரிதாபம்

Views - 65     Likes - 0     Liked