" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

டோனிக்கு எதிராக விளையாட ஆர்வமாக இருக்கிறேன்’ ரூ.4.80 கோடிக்கு விலை போன சிம்ரன் சிங் பேட்டி

Views - 71     Likes - 0     Liked