" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

14-ம் ஆண்டு சுனாமி நினைவு தினம்: குமரி கடற்கரை கிராமங்களில் மவுன ஊர்வலம் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை

Views - 69     Likes - 0     Liked