" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

குமரி- கேரள எல்லையில் அமைக்கப்பட்டு வரும் உலகிலேயே மிக உயரமான சிவலிங்கம் மகாசிவராத்திரி அன்று திறக்க ஏற்பாடு

Views - 73     Likes - 0     Liked