" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு ஓட்டுரிமை கிடையாது என்று கூற நீதிபதிகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை தளவாய்சுந்தரம் பேட்டி

Views - 76     Likes - 0     Liked