" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

குமரி மாவட்டத்தில் வளர்ச்சி பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் கண்காணிப்பு அதிகாரி ஜோதி நிர்மலா உத்தரவு

Views - 60     Likes - 0     Liked