" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஈத்தாமொழியில் போலீசை கண்டித்து மறியலுக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு

Views - 58     Likes - 0     Liked