" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

‘கோவிந்தா... கோபாலா...’ பக்தி கோஷத்துடன் சிவாலய ஓட்டம் தொடங்கியது

Views - 58     Likes - 0     Liked