" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு பிரதமரின் ஓய்வூதிய திட்டம் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார்

Views - 70     Likes - 0     Liked