" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

உதவித்தொகை வாங்கி தருவதாகமூதாட்டியிடம் 3½ பவுன் நகை ‘அபேஸ்’மர்மஆசாமிக்கு வலைவீச்சு

Views - 73     Likes - 0     Liked