" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

‘குமரி மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவேன்’ எச்.வசந்தகுமார் பேச்சு

Views - 67     Likes - 0     Liked