" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

மத்திய அரசின் தவறான கொள்கையால் ரப்பருக்கு விலை இல்லாமல் போனது எச்.வசந்தகுமார் பேச்சு

Views - 67     Likes - 0     Liked