" “Practice kindness all day to everybody and you will realize you’re already in heaven now.” – Jack Kerouac"

நாகர்கோவில் கிருஷ்ணசாமி கோவிலில் தேரோட்டம் திரளான பக்தர்கள் வடம்பிடித்து இழுத்தனர்

Views - 89     Likes - 0     Liked