" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

குமரி மாவட்டத்தில் மழை: அரசு பள்ளி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்தது திற்பரப்பில் 68 மி.மீ. பதிவு

Views - 67     Likes - 0     Liked