" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஈஸ்டர் பண்டிகை: கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை

Views - 73     Likes - 0     Liked