" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

சூறாவளி காற்றுடன் மழை: ஆயிரக்கணக்கான வாழைகள் சாய்ந்தனவீடு சேதம்

Views - 67     Likes - 0     Liked