" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

சாய்னாவின் சந்தோஷமும் சந்திக்கும் சவாலும்

Views - 71     Likes - 0     Liked