" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

சூரியனை ஆராயும் வகையில், ஆதித்யா எல்-1 விண்கலம் அடுத்த ஆண்டு ஏவப்படும் - இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் பேட்டி

Views - 64     Likes - 0     Liked