" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

மார்த்தாண்டம் அருகே, கோவில் ஊர்வலத்துக்கு வந்த யானை திடீர் சாவு

Views - 85     Likes - 0     Liked