" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

குமரி அணைகளில் தண்ணீர் வெகுவாக குறைந்தது, கன்னிப்பூ சாகுபடிக்கு கோடை மழை கைகொடுக்குமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

Views - 59     Likes - 0     Liked